Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to jedyna tego typu uniwersytecka jednostka w Polsce, zajmująca się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W skład instytucji, utworzonej w 2011 roku, wchodzą: Jednostka badawcza, Muzeum oraz Biblioteka i Archiwum. Zakres działalności obejmuje między innymi rejestrowanie notacji świadków historii – w Polsce i zagranicą (Wielka Brytania, Kanada, Australia, USA, Izrael, RPA, Rumunia, Uganda, Kazachstan, Serbia), gromadzenie materiałów archiwalnych, produkcję filmów dokumentalnych, tworzenie wystaw, działalność edukacyjną oraz wydawanie publikacji naukowych. Przykładowo w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum wydało pięć tomów z cyklu „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”. Od 2014 roku Centrum uznawane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Specjalne Miejsce Pracy Badawczej (tzw. SPUB). Realizując swoje cele statutowe Centrum współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi, naukowymi w Polsce i za granicą. Prace Centrum wpisują się w kanon działań, mających na celu ocalenie polskiego dziedzictwa narodowego.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN
hubert.chudzio@uken.krakow.pl

 

Kontakt

Fort Skotniki
ul. Kozienicka 24
telefon 797 996 384
centrumdokumentacji@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń