4–5 kwietnia 2019 r.


fot. Iwona Konieczna, Tadeusz Sawka