Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek przy mównicy, na pierwszym planie uczestnicy spotkania, kamerzysta i 3 kamery
fot. Marcelina Woźnicka

„Wieloletnia współpraca Muzeum Krakowa i Instytutu Historii i Archiwistyki przynosi znakomite efekty dla naszych instytucji, oraz przede wszystkim dla naszych studentów. Tak liczna obecność Państwa Studentów na tym wydarzeniu dowodzi, że takie spotkania są potrzebne. Wierzę, że słuchając Waszych mistrzów wyniesiecie nie tylko nową wiedzę, ale i umiejętności związane z retoryką, z umiejętnością prowadzenia sporu, argumentowania, bronienia własnych racji” – powiedział podczas otwarcia sympozjum „Pokaż mi, a będę umiał – rola muzeów w dydaktyce uniwersyteckiej w 250-lecie powstania KEN” Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

Sympozjum „Pokaż mi, a będę umiał – rola muzeów w dydaktyce uniwersyteckiej w 250-lecie powstania KEN” zostało zorganizowane 7 listopada 2023 roku przez Muzeum Krakowa oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jako wydarzenie uświetniające obchody rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. „Tytułem sympozjum dajemy wyraz przekonaniu, że poznawanie świata jest najpełniejsze wówczas, gdy dokonuje się wszystkimi zmysłami: wzrokiem, węchem, dotykiem. Muzeum daję tę niezwykłą szansę i przez to stanowi znakomite dopełnienie wiedzy zdobywanej na uczelni” – mówił otwierając spotkanie dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Krakowa, zaznaczając, że celem dyskusji jest namysł nad rolą, jaką ma do spełnienia muzeum w procesie uniwersyteckiego kształcenia studentów.

dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Krakowa przy mównicy
fot. Marcelina Woźnicka

uczestnicy sympozjum
fot. Marcelina Woźnicka

prof. dr hab. Łukasz Sroka podczas wygłaszania wykładu stoi przy mównicy, na pierwszym planie uczestnicy seminarium
fot. Marcelina Woźnicka

Sympozjum rozpoczęło się od miłej uroczystości – wręczenia przez Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka oraz Dyrektora Muzeum Krakowa dr. Michała Niezabitowskiego certyfikatów dla absolwentów kursu „Ekspozycje muzealne Muzeum Krakowa”. Szkolenia w tym zakresie dzięki współpracy Uniwersytetu i Muzeum są oferowane studentom na kierunkach turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe oraz turystyka historyczna i muzealnictwo, prowadzonych przez Instytut Historii i Archiwistyki UKEN.

Wykład wprowadzający „Komisja Edukacji Narodowej – ku nowoczesnej edukacji” wygłosił dr Marcin Gadocha z Katedry Historii Nowożytnej UKEN. Następnie w ramach trzech paneli swoimi doświadczeniami dzielili się akademicy, muzealnicy oraz studenci. Uczestnicy seminarium mieli także okazję zwiedzenia wystawy „Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu”.

uczestnicy panelu studenckiego wraz z prowadzącym, na pierwszym planie publiczność
fot. Marcelina Woźnicka

Bardzo duże zainteresowanie studentów seminarium, ważność poruszanych tematów i udział znakomitych ekspertów każą mieć nadzieję, że inicjatywa organizacji sympozjów będzie kontynuowana w kolejnych latach.

galeria zdjęć