studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich z zakresu psychologii:

  • dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą obejmującą terminologię, teorie i metodologię psychologii, umożliwiającą pracę w charakterze praktyka i badacza. Absolwent psychologii posiada wiedzę z zakresu: psychologii rozwojowej, poznawczej, emocji i motywacji, różnic indywidualnych, klinicznej, zdrowia i społecznej oraz metodologii badań psychologicznych, psychometrii, komunikacji interpersonalnej, pomocy psychologicznej, psychoterapii i psychoprofilaktyki.
  • dysponuje umiejętnościami: posługiwania się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych. Jest przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej oraz prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego. Absolwent posiada umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji i mediacji w różnych typach konfliktów organizacyjnych i interpersonalnych oraz prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.
  • cechuje się kompetencjami społecznymi: etyczną postawą podczas podejmowanych działań zawodowych. Ma świadomość znaczenia współpracy z innymi specjalistami. Dba o rozwój zawodowy i własne zdrowie psychiczne. W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia student realizuje specjalność w zakresie psychologii edukacyjnej lub psychologii klinicznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku psychologia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zawodu psychologa. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu metodologii nauk społecznych, potrafi projektować i prowadzić badania psychologiczne. Zna standardy etyczne obowiązujące w badaniach i praktyce psychologicznej oraz wykazuje się wrażliwością etyczną. Ponadto posiada ogólną wiedzę z zakresu filozofii, nauk społecznych i nauk medycznych. Absolwent kierunku psychologia posiada umiejętności praktyczne, niezbędne do udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej jednostkom, grupom i społecznościom. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na podjęcie dalszych szkoleń praktycznych (między innymi z psychoterapii, psychologii klinicznej, neuropsychologii, interwencji kryzysowej itd.) i zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych (między innymi psychologa nauczyciela, psychoterapeuty, psychologa klinicznego). Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do rozpoczęcia studiów psychologicznych trzeciego stopnia w szkole doktorskiej. Posiada uprawnienia do zakupu i stosowania testów psychologicznych dostępnych magistrom psychologii.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent ma możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia i/lub studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Psychologii