studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowych to osoba, która posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zagadnień związanych z branżą medialną i organizacjami międzynarodowymi. Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu rekrutacji, selekcji, rozwoju pracowników oraz zarządzania konfliktami. Potrafi zastosować teorię i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w różnych kulturowych kontekstach międzynarodowych. Potrafi również połączyć teorię i praktykę w kontekście branży medialnej, ponieważ posiada dogłębną znajomość specyfiki tej branży oraz trendy panujące na rynku pracy. Cechuje się między innymi głębokim zrozumieniem procesów produkcyjnych, kreatywnych i marketingowych w mediach, co pozwala na lepsze odniesienie do potrzeb pracowników oraz na adekwatne dostosowanie strategii HR organizacji do wymagań rynku w dobie globalizacji.

Dodatkowo, absolwent kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowych posiada umiejętności z zakresu mediacji, negocjacji oraz komunikacji międzykulturowej. Potrafi również analizować i interpretować dane dotyczące rynku pracy oraz tworzyć i implementować strategie HR w organizacji. Jest to osoba kreatywna i elastyczna, posiadająca umiejętności miękkie takie jak praca zespołowa, leadership, mediacje i negocjacje oraz komunikacja społeczna.

Kończący kierunek HR w mediach i organizacjach międzynarodowych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w szeroko pojętej branży medialnej, jak i w działach HR w organizacjach międzynarodowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Osoba kończąca kierunek ma także unikalną możliwość uzyskania w ramach studiów „Certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych” Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej. Żaden inny kierunek nie daje takiej możliwości.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia z zakresu HR w mediach i organizacjach międzynarodowych zapewniają absolwentom następujące kwalifikacje zawodowe:

 • znajomość podstaw teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście branży medialnej oraz w międzynarodowych organizacjach;
 • umiejętność rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników w branży medialnej i międzynarodowych organizacjach;
 • zdolność do analizowania i interpretowania danych dotyczących rynku pracy oraz tworzenia i implementowania strategii HR w międzynarodowym kontekście;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji w międzynarodowym środowisku;
 • zrozumienie procesów produkcyjnych, kreatywnych i marketingowych w mediach oraz specyfiki pracy w międzynarodowych organizacjach;
 • znajomość narzędzi i technologii digitalowych, które są pomocne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w mediach i międzynarodowych organizacjach;
 • kompetencje miękkie takie jak praca zespołowa, leadership, negocjacje i komunikacja społeczna, empatia, asertywność, rozumienie emocji i motywacji, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, budowanie relacji z innymi ludźmi w międzynarodowym środowisku;
 • umiejętność rozpoznawania zagrożeń medialnych, w tym manipulacji, fakenewsów;
 • świadomość zagrożeń i możliwości jakie stwarza globalizacja;
 • wiedzę z zakresu kultury i trendów w mediach oraz specyfiki kultury w międzynarodowych organizacjach;
 • umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku oraz rozumienie różnych kulturowych kontekstów i jego wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) pozwala ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.
Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych