studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Potrafi wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i malarstwa w architekturze. Posiada umiejętności w obszarze działań intermedialnych. Dysponuje wiedzą w zakresie historii sztuki, filozofii i estetyki. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy zespołowej w instytucjach kultury. Może kontynuować studia na innych kierunkach artystycznych drugiego stopnia, gdyż jest otwarty na specyfikę szeroko pojętego języka sztuk wizualnych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki. Ukończone studia dają możliwość współpracy z instytucjami kultury, muzeami, galeriami sztuki, podmiotami trzeciego sektora działającymi w obszarze kultury. Absolwenci mogą też zostać zatrudnieni w firmach z obszaru przemysłów kreatywnych, w szczególności związanych z przygotowaniem ilustracji i concept art.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43, pokój 23
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej