studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi projektować formy użytkowe w obszarach: projektowania identyfikacji wizualnych (logo, wizerunki marek), projektowania publikacji (książki, czasopisma, ebooki), projektowania informacji (infografiki, systemy oznaczeń w przestrzeni publicznej), projektowania interfejsów (aplikacje, strony www), projektowania opakowań i prezentacji produktów (reklama). Potrafi projektować z przeznaczeniem do druku i na ekrany.

Umiejętności absolwenta koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D). Projektuje z wykorzystaniem współczesnych cyfrowych narzędzi do tworzenia i przetwarzania obrazu: wektorowych, bitmapowych, wizualizacji 3D. Korzysta z różnorodnych środków wizualnych, z obrazów, liter i znaków. Potrafi projektować również formy ruchome i interaktywne.

Absolwent posiada umiejętności twórcze: praktyczne i teoretyczne, niezbędne do realizacji autorskich projektów z zakresu komunikacji wizualnej, w których ważny absolwenta jest zarówno przekaz treści, jak i estetyka.

Absolwent posiada wiedzę o przeszłym i aktualnym projektowaniu wizualnym (2D). Zna interdyscyplinarne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej związane z praktyką projektową. Przygotowany jest do podjęcie praktyki zawodowej jako samodzielny projektant oraz pracując w zespole, między innymi w: studiu projektowym, agencji reklamowej, agencji interaktywnej, wydawnictwie, w działach graficznych, kreatywnych lub projektowych przedsiębiorstw i instytucji. Absolwent może pracować jako projektant komunikacji wizualnej, projektant grafiki, projektant grafiki stron internetowych, designer 2D, visual designer i na stanowiskach pokrewnych.

Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji wizualnej, przygotowanie do praktyki twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w obszarach: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, kwalifikacje projektowanie opakowań i prezentacji produktów. Absolwent może podjąć praktykę oraz uprawnienia zawodową jako samodzielny projektant lub w zespole, między innymi w: studiu projektowym, agencji reklamowej, agencji interaktywnej, wydawnictwie, w działach graficznych, kreatywnych lub projektowych przedsiębiorstw i instytucji. Absolwent może pracować jako projektant komunikacji wizualnej, projektant grafiki, projektant grafiki stron internetowvch, desiqner 2D, visual desiqner i na stanowiskach pokrewnych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia dalszych podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu