studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku design posiada wiedzę z zakresu sztuk projektowych (design – wzornictwo -projektowanie produktu – projektowanie przestrzeni) i artystycznych (działania wizualne) oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Warsztatowo i artystycznie przygotowany jest zarówno do podjęcia samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych. Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania z uwzględnieniem aktualnych tendencji w duchu projektowania uniwersalnego, w tym projektowania dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto jest również przygotowany do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy będzie z powodzeniem stosował założenia projektowania zrównoważonego, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika, środowiska i społeczeństwa.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku design otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają mu wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych. Umiejętności manualne pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej.

Absolwent może również rozpocząć własną działalność gospodarczą, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych (gdzie warunkiem pozwalającym na zapisania się jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia – licencjat).

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu