rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2024/2025
(PLN)
Administracja samorządowa 1550
Archi:kultura – edukator architektoniczny 1600
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 2400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 2300
Edytorstwo 2400
E-nauczyciel 2750
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 1800
Logopedia 1950
Marketing i kreatywna reklama 2300
Matematyka 2400
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 1500
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej 2200
Social Media Marketing 2300
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego 3200
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 2200
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej 1500
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych 2100

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025