Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN
wojciech.prazuch@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UKEN
angela.bajorek@uken.krakow.pl 
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UKEN
marta.cichocka@uken.krakow.pl 
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@uken.krakow.pl 
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UKEN
bogumil.ostrowski@uken.krakow.pl 
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@uken.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Filologia germańska
Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego
Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

strona internetowa Filologii germańskiej

 

Filologia hiszpańska
Katedra Literatury, Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

strona internetowa Filologii hiszpańskiej

 

Filologia romańska
Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

strona internetowa Filologii romańskiej

 

Filologia rosyjska
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Katedra Przekładoznawstwa i Literatury Rosyjskiej

strona internetowa Filologii rosyjskiej

 

Filologia ukraińska

strona internetowa Filologii ukraińskiej

 

Filologia włoska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Katedra Literatury Włoskiej

strona internetowa Filologii włoskiej

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa Instytutu Neofilologii