studentka z książkami na tle zielonej tablicy

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację kursów języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku musieli opuścić swój kraj i nie mogą kontynuować studiów w Ukrainie.

Kurs języka polskiego realizowany będzie w wymiarze 120 godzin od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku (minimum 15 godzin w tygodniu). Kursant może skorzystać również ze wsparcia psychologiczno-prawnego związanego z kształceniem w Polsce oraz otrzyma w ciągu całego czasu trwania kursu miesięczne stypendium w wysokości 1500 złotych brutto.

Uczestnik kursu poświadcza jednocześnie, że w trakcie trwania kursu w ramach Projektu nie pobiera innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • posiadają obywatelstwo ukraińskie,
  • posiadają status studenta lub doktoranta na ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022,
  • przekroczyły granicę Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku,
  • aktualnie przebywają na terenie Polski.

Rekrutacja trwa do 25 lipca 2022 roku (Instytut Filologii Polskiej, telefon 12 662 6164, kursyifp@gmail.com). O uczestnictwie w kursie, po spełnieniu kryteriów formalnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń (prosimy o wypełnienie załączników dostępnych na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej).