uśmiechnięty student w okularach

Oferta Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została poszerzona o nowy kierunek – informatyka stosowana (studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia).

Zdobądź szeroką wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, przyrodniczych i ścisłych oraz społecznych, w szczególności w zakresie dyscypliny wiodącej Informatyka techniczna i telekomunikacja. Studia na kierunku informatyka stosowana przygotują Cię do poruszania się po zmieniającym się rynku pracy i ciągłego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych, a także do pracy w zespole i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zyskaj wiedzę i szerokie umiejętności praktyczne w zakresie języków programowania obiektowego, projektowania i funkcjonowania systemów komputerowych. Poznaj narzędzia programistyczne wykorzystywane w różnych dziedzinach techniki, takich jak na przykład automatyka, elektronika, systemy teleinformatyczne i systemy wbudowane, budowę graficznych interfejsów użytkownika oraz programowanie niskopoziomowe oraz równoległe i rozproszone, a także optymalizacje kodów.

Udział w sześciomiesięcznych praktykach w firmach związanych z branżą IT i zdobyta tam wiedza oraz umiejętności dodatkowo zwiększą Twoje kompetencje informatyczne, a tym samym podniosą wymagane podczas wchodzenia na rynek pracy kwalifikacje.

 

Wybrane przedmioty na studiach

Systemy operacyjne
Architektura systemów komputerowych
Programowanie proceduralne
Programowanie obiektowe
Kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych
Metody opracowywania interfejsów użytkownika

program studiów – studia stacjonarne pierwszego stopnia (plik pdf, rozmiar 703 KB)

Jako absolwent kierunku informatyka stosowana będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Jako absolwent specjalności inżynieria oprogramowania uzyskasz kwalifikacje programisty w stopniu zaawansowanym. Jako absolwent specjalności teleinformatyka i systemy wbudowane będziesz przygotowany do pracy w zawodzie programisty w zakresie programowania wysokiego i niskiego poziomu w różnych dziedzinach techniki.