uśmiechnięta brunetka w niebieskiej koszuli

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.

Zapraszamy w podróż w głąb świata biznesu i zarządzania, która otworzy przed Tobą drzwi do różnorodnych możliwości kariery. Jeśli jesteś zafascynowany/zafascynowana złożonością dziedziny zarządzania i pragniesz zdobyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, to właśnie tu znajdziesz swoje miejsce.

Zdobędziesz:

  • wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym nauk o polityce i administracji, pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów i zasad zachodzących w zarządzaniu;
  • umiejętności społeczne (interpersonalne) oraz techniczne w stopniu umożliwiającym stosowanie adekwatnych do sytuacji metod i technik menedżerskich;
  • umiejętności przedsiębiorcze (wewnątrzorganizacyjne bądź w środowisku) identyfikacji szans;
  • umiejętności pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych.

Zapoznasz się z ekonomicznymi, psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu zasad tworzenia i rozwoju organizacji, a także wykorzystywania innowacji. Zyskasz szerokie umiejętności z zakresu diagnozowania procesów zmian w organizacjach – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji.

 

Wybrane przedmioty na studiach

Finanse przedsiębiorstw
Mikroekonomia
Zachowania organizacyjne
Marketing w zarządzaniu
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zespołami

program studiów – studia stacjonarne pierwszego stopnia (plik pdf, rozmiar 941 KB)

Jako absolwent kierunku zarządzanie będziesz przygotowany/przygotowana do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera lub kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach oraz kierownika zespołu, a także do prowadzenia własnej działalności.

Znajdziesz zatrudnienie między innymi w:

  • małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;
  • firmach z sektora finansów,
  • organizacjach pozarządowych,
  • administracji państwowej i samorządowej.

Studia przygotują Cię do budowania i organizacji pracy zespołów projektowych, przeprowadzania analizy rynku i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstw.