rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2022/2023
(PLN)
Administracja samorządowa 1550
ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny 1600
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 1600
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1700
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1600
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 1800
Biologia w terenie 3200
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online) 1900
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo 1800
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 2000
Edukacja językowa dorosłych 1500
Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska 1900
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej 2250
Edukacja techniczna 1600
Edytorstwo 1700
E-nauczyciel 2750
Etyka dla nauczycieli 1900
Fizyka dla nauczycieli 1600
Geografia 1900
Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe 1650
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 2000
Historia 2050
Historia i wiedza o społeczeństwie 2050
Kompetencje przyszłości i coaching 2600
Kreatywne nowe media 1690
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 1800
Logopedia 1950
Marketing i kreatywna reklama 2100
Matematyka 1600
Media i public relations w sporcie profesjonalnym 1650
Mediacje i negocjacje 1800
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 1800
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 2000
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia online 1450
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1650 (I i II semestr), 900 (III semestr)
Neurologopedia 2200
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego 2300
Ochrona danych osobowych w oświacie (Inspektor Ochrony Danych) 2250
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1600
Praca socjalna z uchodźcami 1500
Prawo inwestycyjno-budowlane 1650
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 2000
Przyroda 1400
Social Media Marketing 2000
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 2200
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter 2000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1600
Wiedza o społeczeństwie 2050
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 2100
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej 1500

 

Podstawa prawna

rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2023/2024
(PLN)
Archi:kultura – edukator architektoniczny 1600
Administracja samorządowa 1550
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 1700
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka szkoleń 1600
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1900
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1800
Biznes i zarządzanie (doskonalące) 1300
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne) 1300
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online) 2200
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 2000
Edukacja medialna 1700
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej 2250
Edytorstwo 2200
E-nauczyciel 2750
Historia 2050
Historia i wiedza o społeczeństwie 2050
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 1800
Logopedia 1950
Marketing i kreatywna reklama 2200
Matematyka 1900
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 1650
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej 2200
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1750 (I i II semestr), 1000 (III semestr)
Neurologopedia 2200
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa 1900
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej 2300
Social Media Marketing 2200
Socjologia ekologiczna 1675
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego 2500
Studia przekładu literackiego 2200
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 2200
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter 2000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2000
Wiedza o społeczeństwie 2050
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej 1500
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych 2100

 

Podstawa prawna

 

rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2021/2022
(PLN)
Administracja samorządowa 1550
Archikultura – edukator architektoniczny 1600
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 1600
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 1600
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1600
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1500
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 1800
Biologia w terenie 2500
Cyfrowa edukacja językowa 1500
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie 1900
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych 2500
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo 1800
Dyplomacja publiczna 1650
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1700
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 1700
Edukacja integracyjna i włączająca 1750
Edytorstwo 1600
E-nauczyciel 2750
Etyka dla nauczycieli 1900
European Managenent 1380
Geografia 1750
Geoinformacja w edukacji 1300
Geopolityka: historia i współczesność 1350
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 2000
Historia 2050
Historia i wiedza o społeczeństwie 2050
Kompetencje przyszłości i coaching 2400
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 1700
Logopedia 1900
Marketing i kreatywna reklama 1990
Matematyka 1600
Mediacje i negocjacje 1600
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 1800
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 2000
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Neurologopedia 2000
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego 2200
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego 2000
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 1700
Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) 1950
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1600
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej 1825
Prawo dla urzędników nieprawników 1850
Prawo inwestycyjno-budowlane 1650
Przedsiębiorczość 1500
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1800
Przyroda 1400
Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu 2200
Rynek sztuki współczesnej (studia online) 2000
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji 2000
Socjoterapia 1600
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego 2500
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii 2500
Terapia pedagogiczna 1750
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 2000
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust 1070
Tworzenie treści w języku francuskim; specjalista ds. contentu i copwriter 2000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1600
Wiedza o społeczeństwie 2050
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1900
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) 1500
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu) 1600
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka 1600
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji 1900
Zamówienia publiczne 1700
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) 1900
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) 2100
Zarządzanie w służbach społecznych 1400
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2200

 

Podstawa prawna