Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Animal Psychology and Biology
(Psychologia i biologia zwierząt)
+ +
Biology and Geography Teacher
(nauczyciel biologii i geografii)
+ +
History – Teacher Specialisation
(historia – studia nauczycielskie)
+  
Law
(Prawo)
+ +
Pre-School and Early School Education
(Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
+ +
Psychology
(Psychologia)
+ +
School Pedagogy with Technical Education
(pedagogika szkolna z edukacją techniczną)
+  
Special Needs Education
(Pedagogika specjalna)
+ +