Zakład Inżynierii i Technologii Materiałów prowadzi działalność naukowo-badawczą w strukturze Instytutu Nauk Technicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w zakresie modelowania, wytwarzania, przetwarzania i oceny materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Komora próżniowa

Zakład posiada bogatą infrastrukturę naukowo-badawczą umożliwiającą prowadzenie efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie szeroko rozumianych zagadnień materiałowych. Pełen wachlarz specjalizacji kadry oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi w Polsce i na świecie gwarantują profesjonalną realizację projektów i powierzonych zadań.

Zakład działa w oparciu o kompetencje i wieloletnie doświadczenie naukowo-technologiczne realizując badania zgodnie ze światowymi standardami, opierając się na normach oraz sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych.

Oferta Zakładu Inżynierii i Technologii Materiałów skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, instytutów badawczych i rozwojowych, uczelni i innych podmiotów gospodarczych w zakresie:

Stopy z niemieszalnościStopy ozdobne IT 4 m


Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych oferuje analizy treści programów nauczania, analizy metodyczne edukacyjnych programów komputerowych oraz doradztwo metodyczne związane z edukacyjnymi uwarunkowaniami zastosowania podstaw algorytmiki w edukacji.

 

Koordynator Instytutu Nauk Technicznych ds. usług komercyjnych:
dr inż. Paweł Kurtyka
telefon 12 662 78 81
technika@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, pokój 2N
30-084 Kraków