powiewająca na wietrze flaga Ukrainy

W zaistniałej dramatycznej sytuacji prosimy w pierwszej kolejności o podjęcie działań i nawiązanie kontaktu ze służbami państwowymi, których zadaniem jest wspieranie obywateli Ukrainy zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (informacja dla uchodźców z Ukrainy) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (informacje dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych:

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce – infolinia działa 24 godziny na dobę (+48 12 210 20 02, info.spec@muw.pl).