Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UKEN
andrzej.kuropatnicki@uken.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia
prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady
katarzyna.gurczynska-sady@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia
dr Łukasz Kołoczek
lukasz.koloczek@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
lukasz.sroka@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UKEN
isabel.roskau-rydel@up.krakow.pl 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UKEN
joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Próchniak
pawel.prochniak@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UKEN
aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@up.krakow.pl

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Filozofia
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina filozofia

Rada Dyscypliny Historia
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina historia
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina historia

Rada Dyscypliny Językoznawstwo
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina językoznawstwo
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina językoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina literaturoznawstwo
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina literaturoznawstwo

 

Kontakt

Biuro Dziekanów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 130
telefony 12 662 60 97, 12 662 60 98 
biuro.dziekanow@uken.krakow.pl 

Godziny przyjęć stron
poniedziałek: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
środa: 11.00–14.00
wtorek: 11.00–14.00
piątek: 11.00–14.00

strona internetowa Wydziału Nauk Humanistycznych