Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UKEN
tomasz.skrzynski@up.krakow.pl
dr Paweł Łubiński
pawel.lubinski@up.krakow.pl
dr Beata Krzaczek
beata.krzaczek@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN
lukasz.binkowski@up.krakow.pl
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN
tomasz.bryndal@up.krakow.pl
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN
krzysztof.gurba@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UKEN
dorota.probucka@up.krakow.pl
dr Sabina Sanetra-Półgrabi
sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
prof. dr hab. Mariusz Misztal
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UKEN
alicja.witalisz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UKEN
piotr.kolodziej@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UKEN
marzena.blasiak-tytula@up.krakow.pl
dr hab. Magdalena Stoch
magdalena.stoch@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka
dorota.drzewiecka@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Piotr Jargusz
piotr.jargusz@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Agata Agatowska, prof. UKEN
agata.agatowska@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Ireneusz Krech
ireneusz.krech@up.krakow.pl
dr Bożena Rożek
bozena.rozek@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UKEN
iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl

Zastępca
dr Bożena Jaskowska
bozena.jaskowska@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UKEN
halina.pawlowska-jaron@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN
henryk.noga@up.krakow.pl

Zastępcy
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.pl
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
wojciech.bak@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN
wojciech.prazuch@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UKEN
angela.bajorek@up.krakow.pl
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UKEN
marta.cichocka@up.krakow.pl
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@up.krakow.pl
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UKEN
bogumil.ostrowski@up.krakow.pl
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr hab. Anna Szkolak-Stępień, prof. UKEN
anna.szkolak-stepien@up.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr Justyna Wojniak, prof. UKEN
justyna.wojniak@up.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr Anna Czyż, prof. UKEN
anna.czyz@up.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr Ewa Śliwa
ewa.sliwa@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji
prof. dr hab. Andrzej Kozera
andrzej.kozera@up.krakow.pl

 

Zastępcy
dr Urszula Kosielińska-Grabowska
urszula.kosielinska-grabowska@up.krakow.pl
dr Wojciech Maciejewski
wojciech.maciejewski@up.krakow.pl
dr Robert Faracik
robert.faracik@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów
rafal.abramciow@up.krakow.pl

Zastępca
dr Jan Franczyk
jan.franczyk@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Socjologii
dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN
paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Aldona Guzik
aldona.guzik@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Sztuki i Designu
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UKEN
agnieszka.lukaszewska@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Jakub Pierzchała, prof. UKEN
jakub.pierzchala@up.krakow.pl
dr Marcin Klag
marcin.klag@up.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UKEN
norbert.pikula@up.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr Krzysztof Chaczko
krzysztof.chaczko@up.krakow.pl