Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN
prof. dr hab. Zdzisław Noga

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

prof. dr hab. Dariusz Rott – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Artur Błachowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


W skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Maciej Lisowski.

Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej.

telefon 12 662 60 42
radauczelni@uken.krakow.pl

strona internetowa Rady Uczelni