Skład Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN
prof. dr hab. Mirosław Baran
prof. dr hab. Mariusz Misztal
prof. dr hab. Ewa Młynarczyk
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UKEN
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UKEN
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UKEN
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UKEN
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UKEN
dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UKEN
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UKEN
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UKEN
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Mirosław Wójtowicz
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Gabriela Kasprzyk
mgr Kamil Rajkowski
Wiktoria Adamek
Maria Franelak
Jakub Gajda
Jolanta Jonaszek
Maciej Lisowski
Paulina Siedlarz
Katarzyna Żywko


Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN
mgr Tomasz Kolosek – Kwestor
prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Jarosław Miszczyk – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UKEN – ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
dr hab. Piotr Trojański, prof. UKEN – OZZ IP