Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2023–2027

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN – przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Wielek
dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN
dr Marzena Albrycht
dr Anita Buczek-Zawiła
dr Wojciech Maciejewski
mgr Łukasz Bandoła
dr Dariusz Pohl
mgr Anetta Podsiadło
Maciej Łasocha – student
mgr Bartłomiej Kossakowski-Kisiel – doktorant

 

Oświadczenia i komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat z dnia 18 marca 2024 roku: Informacje w sprawie wyborów 21 marca 2024 roku
Oświadczenie z dnia 13 marca 2024 roku: Kompetencje Uczelnianej Komisji Wyborczej
Komunikat z dnia 12 marca 2024 roku: Debata wyborcza w środę
Komunikat z dnia 6 marca 2024 roku: Poznaliśmy kandydatów na kandydatów na rektora
Komunikat z dnia 23 lutego 2024 roku: Wyniki wyborów senatorów na kadencję 2024–2028
Komunikat z dnia 9 lutego 2024 roku: Wybory senatorów i elektorów zakończone
Uchwała z dnia 4 kwietnia 2024 roku: Stwierdzenie ważności dokonanych czynności wyborczych oraz ważności wyboru rektora (plik pdf, rozmiar 118 KB)

 

Debata wyborcza kandydatów na rektora Uczelni

zgodnie z Kalendarzem wyborczym, 13 marca 2024 roku odbędzie się debata wyborcza kandydatów na rektora naszej Uczelni.

 

Kalendarz wyborczy

[2024] Kalendarz wyborczy

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2024 roku

 

Regulaminy

[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na dziekana
[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko przewodniczącego rady dyscypliny
[2023] Regulamin wyborów do rady dyscypliny
[2023] Regulamin przeprowadzenia wyborów komisji wyborczych na kadencję trwającą od 1 listopada 2023 do 31 października 2027
[2023] Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 roku (nowelizacja: Uchwała nr 1.25.01.2024 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie sprecyzowania kadencji elektorów do wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dla okresu wyborczego 2024–2028)
[2023] Regulamin wyborów do Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku
[2023] Regulamin wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku
[2023] Regulamin wyborów do rad instytutów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku
[nowe, uwaga] [2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu (nowelizacja: Uchwała nr 1.09.04.2024 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 10.18.12.2023 w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2024 r. – 31.08.2028 r. (plik docx, rozmiar 42 KB))
[2024] Regulamin głosowania dt. powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów w wyborach rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1.09.2024 r. do 31.08.2028 r.

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie dla osób, które zadeklarowały dwie dyscypliny naukowe z jednakowym procentowym udziałem w każdej z nich (50/50) i nie zasiadają w radzie dyscypliny (plik pdf, rozmiar 137,6 KB)
Oświadczenie lustracyjne – wybory, senator i elektor (plik pdf, rozmiar 134 KB)
Oświadczenie lustracyjne – wybory, rektor (plik pdf, rozmiar 140 KB)

Oświadczenia lustracyjne – wybory, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku 

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

[2023] Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach elektorów do wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 168,6 KB)
[2023] Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do Senatu (plik pdf, rozmiar 280 KB)
[2023] Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora (plik pdf, rozmiar 194 KB)

 

Pozostałe dokumenty

[2024] Uchwała nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 marca 2024 w sprawie przeprowadzenia debaty ogólnouczelnianej w wyborach rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1.09.2024 r. do 31.08.2028 r. (plik pdf, rozmiar 690 KB)
[2024] Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1.09.2024 r. do 31.08.2028 r. (plik pdf, rozmiar 419 KB)