Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek„Wieloletnia współpraca Muzeum Krakowa i Instytutu Historii i Archiwistyki przynosi znakomite efekty dla naszych instytucji, oraz przede wszystkim dla naszych studentów. Tak liczna obecność Państwa Studentów na tym wydarzeniu dowodzi, że takie spotkania są potrzebne. Wierzę, że słuchając Waszych mistrzów wyniesiecie nie tylko nową wiedzę, ale i umiejętności związane z retoryką, z umiejętnością prowadzenia sporu, argumentowania, bronienia własnych racji” – powiedział podczas otwarcia sympozjum „Pokaż mi, a będę umiał – rola muzeów w dydaktyce uniwersyteckiej w 250-lecie powstania KEN” Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UKEN z mikrofonem w dłoni„Dziękuję organizatorom, że połączyli organizację Zjazdu Historyków Wychowania z rocznicą 250. rocznicy powstania patrona naszego Uniwersytetu – Komisji Edukacji Narodowej. Życzę Państwu, by obrady służyły namysłowi nad etosem związanym z wychowaniem i edukacją oraz by efekty mogły być wykorzystane w szerszym zakresie” – powiedział podczas otwarcia obrad II Zjazdu Historyków Wychowania 6 listopada 2023 roku Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

pieczęć Rady NieustającejZapraszamy do wzięcia udziału w II Zjeździe Historyków Wychowania w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej „Osiągnięcia polskiej edukacji w kontekście europejskich przemian cywilizacyjnych”.


władze rektorskiePo raz 78. Społeczność Akademicka Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej zainaugurowała rok akademicki. W rok 2023/2024 uczelnia weszła pod nową nazwą: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

250 lat Komisji Edukacji Narodowej (logo)Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek złożył życzenia nauczycielom, wychowawcom i pracownikom edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.