jedna z sal wykładowych Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Marcin Kania

W roku 2023 przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej publicznej władzy oświatowej. Komisja zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie noszący Imię tej zasłużonej w dziejach narodu i państwa instytucji, w szczególny sposób poczuwa się do uczczenia tej rocznicy. Jedną z form planowanych obchodów jubileuszowych będzie organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w Krakowie 16–17 października 2023 roku.

Celem konferencji będzie dyskusja nad polską oświatą w kategoriach: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • dzieło Komisji Edukacji Narodowej w recepcji kolejnych pokoleń
  • rola edukacji w okresach przełomowych w dziejach państwa i narodu
  • edukacja jako droga do politycznej i moralnej odnowy narodu
  • modele kształcenia nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości politycznej, społecznej i narodowej
  • przemiany modelu szkoły i nauczania
  • osiągnięcia polskiej dydaktyki
  • uwarunkowania rozwoju współczesnej edukacji
  • potrzeby i wyzwania edukacji w kontekście przyszłości
  • wkład polskiej edukacji w europejski dorobek cywilizacyjny.

zgłoszenie uczestnictwa w konferencji naukowej (plik pdf, rozmiar 14,9 KB)
program konferencji (plik pdf, rozmiar 464 KB)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
dr hab. Jan Ryś, prof. UP