Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek

250 lat temu, 14 października 1773 roku mocą ustawy sejmowej została powołana Komisja Edukacji Narodowej. Powierzono jej niezwykle ważną misję troski o organizację systemu edukacji w Polsce i kształcenie młodzieży. Dorobek Komisji, działającej w niezwykle trudnych warunkach zewnętrznych, jest imponujący. Przygotowane wówczas reformy szkolnictwa i jego reorganizacja, wyprzedzały epokę, stając się podstawą do budowy nowoczesnego systemu edukacji w Polsce. Do dziś korzystamy z dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej.

W 1973 roku – 50 lat temu – ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. Był to wyraz docenienia działalności naszej uczelni, która po II wojnie światowej zaangażowała się w proces odbudowy systemu edukacji w Polsce. Misję tę kontynuujemy do dziś – kształcąc kolejne pokolenia pedagogów, podnosząc kompetencje nauczycieli i innych pracowników sfery edukacji, współpracując z licznymi szkołami, prowadząc liczne badania nad systemem szkolnictwa i podejmując liczne działania w tym obszarze.

Jako społeczność Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie chcemy włączyć się w obchody 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, nie tylko przypominając jej osiągnięcia, ale również kontynuując jej działania na rzecz rozwoju systemu edukacji w Polsce.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Piotr Borek