Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Pedagogicznym