I Kongres Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej „Media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych”

I-Kongres-Polskiego-Towarzystwa-Profilaktyki-i-Terapii-Integralnej-Media-jako-przestrzen-dzialan-profilaktycznych-i-terapeutycznych
Kategoria
Nauka
Termin
14 kwietnia 2023
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej oraz Stowarzyszenie Ocaleni mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej „Media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych”.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania chcemy uczynić media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych. W odczuciu organizatorów, refleksja nad rolą i miejscem mediów w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych jest okazją do tego, by podjąć próbę naukowego oglądu i sformułowania wniosków praktycznych. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, ale także pracowników służb społecznych, dziennikarzy, pracowników mediów, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej. Wynikiem spotkania będzie publikacja naukowa.

Cele konferencji:

  • doskonalenie kwalifikacji w zakresie kompetencji medialnych oraz przekazanie wiedzy o możliwościach i zagrożeniach mediów interaktywnych i świata wirtualnego w kontekście profilaktyki i terapii;
  • analiza zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście nowych mediów;
  • dyskusja nad bezpieczeństwem w przestrzeni wirtualnej;
  • wypracowanie obszarów wymagających pogłębienia naukowo-badawczego oraz zadań stojących przed mediami w zakresie działań profilaktycznych i terapeutycznych.
 
 

Wspierane przez iCagenda