Chór Mieszany Educatus Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstał w kwietniu 2000 roku z inicjatywy profesora Adama Korzeniowskiego. Skład istniejącego wówczas chóru żeńskiego, założonego w ramach zajęć fakultatywnych dla studentów, został w niedługim czasie przekształcony w skład mieszany. Na przestrzeni lat chór zmienił swój status z organizacji studenckiej w akademicką, dzięki czemu ci, którzy ukończyli studia, mogą na dłużej zostać w jego szeregach. Od 2000 roku skład chóru zasilają nie tylko studenci i absolwenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ale również młodzi ludzie związani z innymi krakowskimi uczelniami oraz studenci z innych krajów.

Chór Educatus wykonuje muzykę chóralną różnych epok i stylów. Reprezentuje Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiena różnego rodzaju festiwalach, konkursach i koncertach, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Z zaangażowaniem bierze udział w uroczystościach odbywających się na Uczelni, począwszy od inauguracji każdego roku akademickiego, poprzez muzyczną oprawę Święta Uczelni, konferencji naukowych, po wspólne kolędowanie z pracownikami Uniwersytetu, młodzieżą oraz studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Chór wydał dwie płyty: „Muzykę chóralną” (2004), zawierającą utwory religijne, świeckie i okolicznościowe oraz „Kolędy polskie i europejskie” (2008).

 

Władze

Dyrygent i Kierownik Artystyczny
prof. dr hab. Adam Korzeniowski

 

Kontakt

chor.educatus@gmail.com