goście Dnia Otwartego

Ponad 6 tysięcy kandydatów, głównie tegorocznych maturzystów, odwiedziło Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podczas Dnia Otwartego.

tekst: Cracow Art Week Krakers

Zapraszamy na XIII edycję Cracow Art Week Krakers, która odbędzie się pod hasłem „Czuj, czuj odczuwaj” już 19–26 kwietnia 2024 roku.

głowa pełna pomysłów, napis: grant rektorski

17 kwietnia 2024 roku rozstrzygnięto konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

uczestnicy spotkania w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie, Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera wsparły starania Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zmierzające do otworzenia przez uczelnię jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

uśmiechnięta studentka

Do 15 maja 2024 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2024/2025.