Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN przy mównicy5–6 grudnia 2023 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się konferencja naukowa SCHOLA 2023. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej oraz Wyższa Szkoła DTI w Dubnicy nad Vahom w Słowacji.

prof artur chmielewski goscil w uken miniKonstruktor sond kosmicznych, kierownik misji międzyplanetarnych i pracownik centrum NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie – prof. Artur B. Chmielewski gościł 8 grudnia 2023 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

warsztaty z  prof. dr. hab. Piotrem Jarguszem

9 grudnia 2023 roku odbyły się warsztaty mikołajkowe Uniwersytetu Dzieci i Rodziców. Dla małych studentów przygotowano zabawy ruchowe. Najmłodsi samodzielnie wykonywali ozdoby choinkowe, dekorowali pierniczki oraz ubierali choinkę w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN i prof. Jana Depešova

6 grudnia 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Tomášowi Kozíkowi, specjalizującemu się w dydaktyce nauczania przedmiotów technicznych, związanemu naukowo z uniwersytetami w Nitrze i w Trnavie. Wręczenia dyplomu dokonał Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN i Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN w laboratorium

4 grudnia 2023 roku w obecności Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka zostało oficjalnie otwarte w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Laboratorium ekotoksykologii i spektrofotometrii.