pionowe linieW związku z bardzo dużą ilością projektów przesłanych na konkurs Organizator na podstawie § 8 pkt 3 wprowadza zmianę brzemienia § 6 pkt 1 Regulaminu Konkursu, który otrzymuje brzmienie: „Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2023 r.”

uczestnicy spotkania przy stole konferencyjnym

„Cieszę się, że doceniliście Państwo potencjał Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bo podpisywane dziś porozumienie stanowi wyraz zaufania i wierzę, że z naszym doświadczeniem, wykładowcami i studentami możemy pomóc w wielu inicjatywach promujących i dokumentujących dziedzictwo Wielkich Jezior Mazurskich” – mówił Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Uścisk dłoni Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UKEN24 października 2024 roku Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek powołał w skład Rady Programowej Fundacji Sztuki Trójmorza Monikę Dudek, Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Powołanie przekazał Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, a zarazem Przewodniczący Rady – dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN.

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN oraz Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców dr Marzena Albrycht z indeksami14 października 2023 roku, w Dniu Edukacji Narodowej, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Dzieci i Rodziców. Małych studentów oraz ich rodziców przywitali Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN oraz Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców dr Marzena Albrycht.

 Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN i dyrektor Szpitala mgr inż. Marian Świerz podpisują umowęSzpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. „To kolejny ważny krok naszej uczelni w pracach nad uruchomieniem studiów medycznych” – podkreśla Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN.