pionowe linie, tekst: Ogłaszamy konkurs na logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z związku ze zmianą od 1 października 2023 roku nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza otwarty konkurs na projekt nowego logo. Prace można nadsyłać do 23 października 2023 roku Zwycięski projekt poznamy do 6 listopada 2023 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie nowego projektu graficznego, który stanie się podstawą budowy identyfikacji wizualnej uczelni po zmianie nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Znak graficzny powinien nawiązywać do tradycji Uczelni.

Adresatami konkursu są graficy, projektanci, artyści plastycy, absolwenci i pracownicy naukowych wyższych uczelni artystycznych. Pracę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską na adres Uniwersytetu do 23 października 2023 roku do godziny 13.00. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 6 listopada 2023 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni.

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości piętnastu tysięcy złotych (brutto) oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy dotyczącej wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Regulamin konkursu na projekt logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (plik docx, rozmiar 26 KB)
Załącznik 1 do regulaminu Konkursu (plik docx, rozmiar 15 KB)
Załącznik 2 do regulaminu Konkursu (plik docx, rozmiar 16 KB)
Załącznik 3 do regulaminu Konkursu (plik docx, rozmiar 13 KB)

 

Komunikat nr 1 dotyczący Konkursu na projekt logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W związku z bardzo dużą ilością projektów przesłanych na konkurs Organizator na podstawie § 8 pkt 3 wprowadza zmianę brzemienia § 6 pkt 1 Regulaminu Konkursu, który otrzymuje brzmienie: „Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2023 r.”

Kraków, 27 października 2023 roku