Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP wita gości, na pierwszym planie słuchacze UTW
fot. Marcelina Woźnicka

26 czerwca 2023 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studentów i zaproszonych gości przywitała Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Katarzyna Białożyt-Wielonek oraz Zofia Kurnik, członkini Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

słuchacze UTW w Auli Głównej
fot. Marcelina Woźnicka

Podczas spotkania dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP wygłosił wykład „Poszukiwania, dokumentowanie, renowacja... Polskie nekropolie w Afryce Wschodniej i Południowej”. Wystąpienie spotkało się z uznaniem obecnych. Następnie wręczono dyplomy oraz upominki dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy po przerwie spowodowanej pandemią powrócili w mury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP oraz dr Katarzyna Białożyt-Wielonek, Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku wręczają dyplomu słuchaczkom UTW
fot. Marcelina Woźnicka

 Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP oraz dr Katarzyna Białożyt-Wielonek, Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozują do wspólnego zdjęcia ze słuchaczkami UTW
fot. Marcelina Woźnicka

Podczas spotkania zostały także wręczone podziękowania członkom Rady Programowej, przedstawicielom kół naukowych oraz pracownikom Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

galeria zdjęć