Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek otwiera spotkanie
fot. Marcelina Woźnicka

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył dziś Nagrody Rektora za działalność organizacyjną na rzecz uczelni. Wyróżnionych zostało ponad 100 pracowników Uniwersytetu, w tym senatorzy, dziekani, przewodniczący rad dyscyplin, redaktorzy i członkowie redakcji wiodących czasopism uniwersyteckich, członkowie gremiów kolegialnych oraz przedstawiciele administracji.

wyróżnieni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
fot. Marcelina Woźnicka

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek wręcza list gratulacyjny jednemu z wyróżnionych naukowców
fot. Marcelina Woźnicka

„Tymi wyróżnieniami chcę podziękować za Państwa zaangażowanie w działania na rzecz uczelni i naszej społeczności, które znajdują przełożenie na jej funkcjonowanie i na postrzeganie na zewnątrz. Możemy – jako jedni z nielicznych w kraju –chlubić się rosnącą liczbą studentów, rozbudowaną ofertą studiów oraz ilością dyscyplin, w jakich prowadzimy badania” – podkreślał podczas uroczystości Rektor.

galeria zdjęć