Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek otwiera spotkanie
fot. Marcin Kania

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył listy gratulacyjne 90 pracownikom naukowym Uniwersytetu, wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi oraz wysoko punktowanymi publikacjami w 2022 roku. Uhonorowani otrzymali również dodatki motywacyjne.

„Gratuluję wszystkim wyróżnionym, którzy są liderami w zakresie osiągnięć naukowych. To w dużej mierze dzięki Państwa pracy nasza uczelnia znajduje się w elicie ośrodków akademickich. Dziękuję za to, że dbacie Państwo nie tylko o własne osiągnięcia, ale także o rozwój Waszych dyscyplin, instytutów i wydziałów” – mówił podczas uroczystości Rektor prof. dr hab. Piotr Borek.

Do gratulacji przyłączył się Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP: „Dodatki motywacyjne stanowią wyraz docenienia Państwa pracy. Wspieramy też naszych naukowców poprzez umożliwianie odbywania staży zagranicznych, finansowanie wyjazdów zagranicznych, dofinansowanie zakupu aparatury naukowej. To buduje markę naszego Uniwersytetu. W tym roku Rektor przeznaczył dodatkowo 1,5 mln zł na te działania”.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek podczas składania gratulacji jednej z wyróżnionych naukowczyń
fot. Marcin Kania

Rektorzy wraz z wyróżnionymi naukowcami
fot. Marcin Kania

Dodatki motywacyjne dla wyróżniających się pracowników naukowych zostały przywrócone w ubiegłym roku przez Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka. Uruchomienie środków było możliwe dzięki działaniu Excellent Motivation w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku.

galeria zdjęć

Lista pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych nominowanych do nagrody za osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2022 roku, które istotnie wpływają na wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej oraz rozwój Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”