sygnet

1 stycznia 2023 roku Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rozpoczął wprowadzanie nowego systemu identyfikacji wizualnej. Uchwałę w tej sprawie podjął Senat UP już 22 marca 2021 roku Uczelnia ma zamiar wdrażać stopniowo nowe rozwiązania, przewidując okres przejściowy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie chce wyznaczać trendy nie tylko w nauce, lecz także w myśleniu o nowoczesnej instytucji. Z tych powodów powstał nowy system identyfikacji wizualnej UP, który stanowić będzie jedno z głównych narzędzi kreowania marki uczelni. Jego nadrzędnym celem jest spójny język wizualny wszystkich jednostek. Wpłynie on w znaczącym stopniu na skuteczną komunikację z odbiorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Nowa identyfikacja wizualna (księga znaku)

W związku z wprowadzeniem nowego systemu identyfikacji wizualnej, zmianie ulegną zasady podziałów kompozycyjnych. Wdrażane będą nowe kody kolorystyczne, przydzielone do konkretnych wydziałów i instytutów. Zgodnie z obranymi zasadami, zupełnie odmienny wygląd zyskają także elementy galanterii biurowej (w tym wizytówki, stopki mailowe, papier firmowy czy zaproszenia). Na korytarzach uczelni pojawią się ponadto tablice informacyjne, przedstawiające usytuowanie biur, instytutów oraz sal wykładowo-ćwiczeniowych. Materiały drukowane (takie jak plakaty, ścianki promocyjne czy roll-upy) nabiorą także nowego wyglądu. Zmienią się również loga jednostek oraz administracji uczelnianej. Nowy system identyfikacji wizualnej jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój uczelni na przestrzeni ostatnich lat. Nowoczesną edukację na różnorodnych kierunkach studiów łączymy z intensywną działalnością badawczą i zaangażowaniem w sprawy społeczne. Identyfikacja wizualna UP jest jednorodna, wyrazista oraz pozwala wyróżnić się na tle innych uczelni i szkół wyższych.

bawełniana torba uniwersytecka z logobiała koszulka uniwersytecka z logo

nowa galanteria biurowa

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na wdrożenie nowego systemu przewiduje okres przejściowy, w którym będzie istniała możliwość wykorzystania przygotowanych już wcześniej materiałów promocyjnych, aż do czasu wyczerpania nakładu, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku. W tym okresie funkcjonować będą elementy zarówno starej, jak i nowej identyfikacji wizualnej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Senat UP na posiedzeniu 30 stycznia 2023 roku. Oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne infrastruktury uczelni będzie również sukcesywnie dostosowywane, w miarę zlecania nowych lub koniecznej wymiany starych elementów identyfikacji wizualnej obiektów uczelnianych.