Uniwersytet Pedagogiczny ogłasza rekrutację uczniów do projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia”. Nabór trwa od 4 do 11 września 2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 4 września 2017 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia” na realizację kursu artystycznego.

Do projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczniowie klas II i III gimnazjum oraz I i II liceum, z poniższych szkół:

  • II LO w Krakowie
  • XII LO w Krakowie
  • XX LO w Krakowie
  • Katolickie Liceum im. Św. Rodziny z Nazaretu
  • Prywatne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Krakowie

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30–15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 170) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl).

 Szczegóły dotyczące kursu artystycznego znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie” (PDF 483 KB).

Dokumenty: