przedstawiciele Instytutu Socjologii UKEN

16–17 maja 2024 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbył się Festiwal Nauki i Sztuki (ul. Podchorążych 2, ul. Ingardena 4, ul. Podbrzezie 3). Wydarzenie wróciło po pięciu latach w zmienionej formie. Przeniosło się z przestrzeni Rynku Głównego na kampusy krakowskich uczelni.

Julia Cichy, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN Julia Cichy, która 24 kwietnia 2024 roku została wybrana „Studentką Kwietnia”, odebrała z rąk Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UKEN oraz Przewodniczącego Samorządu Studentów Macieja Lisowskiego pamiątkowy dyplom i zestaw upominkowy.

Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN odsłania pamiątkową gwiazdę

Odsłonięcie ośmiu gwiazd w Alei Gwiazd Chorwackich w Krakowie było centralnym punktem Pikniku Chorwackiego. Jedną z gwiazd – poświęconą wybitnemu slawiście Josipowi Hammowi ufundował Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

studentki UKEN

13 160 miejsc na 78 kierunkach studiów przygotował Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dla nowych studentów. Kandydaci mają możliwość wyboru studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich.

doktoranci i habilitanci na wspólnym zdjęciu z władzami uczelni

24 maja 2024 roku odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Po złożeniu ślubowania nowi doktorzy habilitowani i doktorzy odebrali dyplomy, potwierdzające uzyskanie stopni naukowych.