Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UKEN

Zastępca
dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UKEN

 

O Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczęła działalność w roku 2019. Kształci doktorantów w następujących dyscyplinach:

 • filozofia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • matematyka
 • nauki fizyczne
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • pedagogika
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • ekonomia i finanse
 • nauki o sztuce
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • psychologia
 • nauki socjologiczne
 • nauki prawne
 • nauki biologiczne

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31c
telefon 12 662 64 41
szkola.doktorska@up.krakow.pl 

strona internetowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie