studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty do spraw obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury włoskiej. Absolwent kierunku filologia włoska, który wybrał specjalność nauczycielską, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz kolejnego języka obcego na poziomie B2 w przypadku kontynuacji jego nauki lub A2 w przypadku rozpoczęcia nauki nowego języka.

Wykazuje się dużą samodzielnością w planowaniu i realizowaniu celów zawodowych; posiada wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (praca w zespole, kierowanie na przykład zespołem tłumaczy); rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia włoska jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty do spraw obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych oraz bardzo dobrej znajomości kultury obszaru językowego objętego programem studiów.

Absolwent specjalności nauczycielskiej uzyskuje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich typach szkół, wyposażony w niezbędne przygotowanie pedagogiczne, które zdobywa podczas praktyk szkolnych. Oprócz pracy jako nauczyciel języka włoskiego w szkołach i przedszkolach, absolwent filologii o specjalności nauczycielskiej może również prowadzić kursy językowe (również w ramach własnej działalności gospodarczej). Ponadto, posiada możliwość pracy w wydawnictwie przy opracowywaniu podręczników szkolnych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii