11. edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” (baner), napis: Konkurs „Student Miesiąca” i „Student Roku”, edycja 2023/2024

Dział Promocji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza studentów do udziału w 11. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a jego celem jest wyróżnienie studentek i studentów za aktywną i znaczącą działalność społeczną, organizacyjną i promocyjną na rzecz Uczelni. Wyróżnienie ma na celu motywowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych studentek i studentów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20. dnia każdego miesiąca. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Dziale Promocji (ul. Podchorążych 2, pokój 28) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres promocja@uken.krakow.pl.

Co miesiąc – od listopada 2023 roku do czerwca 2024 roku – z nadsyłanych zgłoszeń kandydatów komisja wybierze laureata, któremu nada tytuł „Student Miesiąca”. Spośród wszystkich studentów z tytułem „Student Miesiąca” zostanie wyłoniony „Student Roku”. Zdobywcy tytułu „Student Miesiąca” otrzymają nagrodę 1000 złotych brutto. „Student Roku” otrzyma nagrodę 4000 złotych brutto.

Wręczenie nagrody dla „Studenta Roku” nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2024/2025.