Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN i prof. Jana Depešova6 grudnia 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Tomášowi Kozíkowi, specjalizującemu się w dydaktyce nauczania przedmiotów technicznych, związanemu naukowo z uniwersytetami w Nitrze i w Trnavie. Wręczenia dyplomu dokonał Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN i Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN w laboratorium4 grudnia 2023 roku w obecności Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka zostało oficjalnie otwarte w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Laboratorium ekotoksykologii i spektrofotometrii.

logo Polskiej Akademii Nauk 24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. W ich wyniku pięciu naukowców z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zasiądzie w komitetach w kadencji 2024–2027.

Prof. dr hab. Tomasz Szemberg przy mównicy z mikrofonem przy mównicyWśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II” znalazł się prof. dr hab. Tomasz Szemberg. Projekt pod kierownictwem Dyrektora Instytutu Matematyki „Filmowe historie STEM” otrzymał dofinansowanie w wysokości 346 419,94 złotych.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (logo)Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie otrzymał dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 589 977,60 złotych na realizację projektu „Perła Antokola. Dziedzictwo kulturowe zakonu kanoników regularnych w Wilnie (XVII–XVIII w.)”. Kierownikiem projektu jest dr hab. Iwona Pietrzkiewicz prof. UKEN, Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji.