1. dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP – przewodniczący
  2. dr inż. Andrzej Pikulski
  3. dr Monika Skowrońska
  4. Renata Kochanik
  5. Katarzyna Sznicer
  6. Marta Ciupińska
  7. Anetta Podsiadło