1. dr hab. prof. UP Marek Kolasa – przewodniczący
  2. dr hab. Władimir Mitiuszew
  3. dr hab. Bożena Muchacka
  4. dr hab. Tomasz Szemberg
  5. dr hab. Mariusz Wołos
  6. dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
  7. dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
  8. dr inż. Łukasz Tomczyk
  9. dr Krzysztof Kloc
  10. dr Elżbieta Maj
  11. dr Bogumił Naleziński
Prace Zespołu ds. Nauki i Szkół Doktorskich