Zespół ds. Kształcenia

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
dr Anna Juryk
dr Agnieszka Kowalska
dr Piotr Trojański
Łukasz Bandoła
Magda Krasicka-Zapał
Edyta Kowalik
Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

 

Zespół ds. Finansów

dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP – przewodniczący
dr inż. Andrzej Pikulski
dr Monika Skowrońska
Renata Kochanik
Katarzyna Sznicer
Marta Ciupińska
Anetta Podsiadło


Zespół ds. Ustroju i Statutu

Zespół A

dr hab. Łukasz Binkowski – przewodniczący
dr hab. Romuald Oramus
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
dr Damian Gil
Monika Kołakowska-Kowalska
Katarzyna Reikowska
Barbara Stachowicz


Zespół B

dr hab. Inga Kawka, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Radosław Marzęcki
dr Konrad Meus
dr Agata Nodżak
dr Przemysław Wywiał
Małgorzata Grzelewska
Aneta Wójcik
Agnieszka Przyłucka


Zespół ds. Nauki i Szkół Doktorskich

dr hab. prof. UP Marek Kolasa – przewodniczący
dr hab. Władimir Mitiuszew
dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Tomasz Szemberg
dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
dr inż. Łukasz Tomczyk
dr Krzysztof Kloc
dr Elżbieta Maj
dr Bogumił Naleziński