Zespół A

 1. dr hab. Łukasz Binkowski – przewodniczący
 2. dr hab. Romuald Oramus
 3. dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
 4. dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 5. dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 6. dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
 7. dr Damian Gil
 8. Monika Kołakowska-Kowalska
 9. Katarzyna Reikowska
 10. Barbara Stachowicz


Zespół B

 1. dr hab. Inga Kawka, prof. UP – przewodnicząca
 2. dr hab. Mariusz Wołos
 3. dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
 4. dr hab. Radosław Marzęcki
 5. dr Konrad Meus
 6. dr Agata Nodżak
 7. dr Przemysław Wywiał
 8. Małgorzata Grzelewska
 9. Aneta Wójcik
 10. Agnieszka Przyłucka

Model Struktury Uniwersytetu Pedagogicznego wypracowany przez zespoły rektorskie uwzględniający uwagi społeczności akademickiej UP