Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością akademicką nadawaną przez Senat Uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury i polityki. W latach 1976–2023 tytuł doktora honorowego naszej Uczelni otrzymali...

Archiwalny budynek WSP

Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjął działalność dydaktyczną 25 października.