Akademia Profesjonalnej Administracji – podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla pracowników administracyjnych

  Strona projektu „Akademia Profesjonalnej Administracji...”

Ku przyszłości – zwiększenie liczby absolwentów informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Strona projektu „Ku przyszłości...”

Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie kierunków artystycznych i informatycznych zgodnie z zasadą „sztuka w informatyce, informatyka w sztuce”. W ramach projektu prowadzone będą następujące kierunki studiów:

  • studia I stopnia: informatyka, spec. social media
  • studia II stopnia: digital design; edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • studia doktoranckie (III stopnia) w dziedzinie sztuki piękne

  Strona projektu „Kultura w parze z informatyką...”

Krok w przedsiębiorczość

Celem projektu jest zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie testujące (w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Strona projektu „Krok w przedsiębiorczość”

Nowe technologie – nowe kompetencje