Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska

NIP:  675-02-00-195
numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokoje 52 i 53
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@uken.krakow.pl

 

Kancelaria Uczelni
Kancelaria Uczelni pełni rolę dziennika podawczego oraz punktu informacyjnego. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15–15.30
ul. Podchorążych 2, pierwsze piętro (obok wejścia głównego)
telefon 12 662 60 14
fax 12 637 22 43
info@uken.krakow.pl

Dział Promocji
ul. Podchorążych 2, pokój 27
telefon 12 662 64 50
promocja@uken.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr Zbigniew Janczulewicz
iod@up.krakow.pl 

Administrator strony internetowej
Aleksandra Czyżowska
Dział Promocji
ul. Podchorążych 2, pokój 28
redaktor@uken.krakow.pl

 

 

Lokalizacja i dojazd