Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2024/2025

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 120 120
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 25 25
bezpieczeństwo międzynarodowe 120 60
bezpieczeństwo narodowe 150 80
bezpieczeństwo zdrowotne 60
bioinformatyka 60 30
biologia 60 30
cyberbezpieczeństwo 70 40
design 40
digital design 38
dziennikarstwo 120 40
edukacja techniczno-informatyczna 100 50
ekonomia 130 130
ekoturystyka 70 30
etyka – mediacje i negocjacje 120 40
filologia angielska 120 80
filologia germańska 100 25
filologia hiszpańska 100
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 50
filologia ukraińska 20
filologia włoska 100
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii 120
fizyka 50
geodezja i geoinformacja 100 80
geografia 70 30
geopolityka 60 40
gospodarka przestrzenna i zarzadzanie nieruchomościami 100 80
grafika 38
historia 25
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych 120 60
informatyka 150 75
inżynieria bezpieczeństwa 80 50
kognitywistyka 120
komunikacja wizualna 38
kryminalistyka 150 100
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logistyka 130 130
malarstwo 36
matematyka 120 30
międzynarodowa polityka społeczna i analityka 60 40
ochrona ludności i obrona cywilna 60 40
pedagogika 150 90
pedagogika resocjalizacyjna 90 90
pielęgniarstwo 100
praca socjalna 60 45
socjologia 120 60
stosunki międzynarodowe 120 40
Studia nad wizualnością – Visual Studies 30
sztuka i edukacja 36
sztuka i media 18
turystyka historyczna i muzealnictwo  25 25
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie 60 40
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie kryzyzsowe 50 40
zarządzanie w służbach społecznych  50 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2024 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025